bariella

MARKET

שימו לב

בסיום בחירת המוצרים

יש לבחור מועד עתידי למשלוח

(בשעות המשלוח האפשריות לאזורכם)

ורק לאחר מכן לחצו הזמינו עכשיו

*הזמנות יום מראש לפחות*

רוב המנות בתפריט לא מכילות גלוטן, עם זאת המטבח אינו נקי מגלוטן.

*ניתן להכין לבעלי רגישות לגלוטן / צליאקים בתיאום מראש.

המשלוח יגיע בטווח של עד שעה מהמועד שצוין*