top of page

תקנון האתר

השימוש באתר האינטרנט של ״בריאלה - מטבח שף בריא״ כפוף לקריאתו ולהסכמתו של כל גולש לתנאי תקנון זה. ״בריאלה״ מזמינה אתכם לקרוא בעיון תנאי תקנון זה ולפנות אלינו בכל שאלה או הבהרה אשר תעלה בקשר עם האמור בתקנון.

 

 

השימוש באתר:

השימוש באתר, מותנה בקבלת כל התנאים הרשומים בתקנון זה. שימוש באתר, פירושו הסכמה לתנאים המפורטים להלן.

לא תהיה למשתמש כל זכות לטענה כלפי ״בריאלה - מטבח שף בריא״ (״החברה״). התוכן הרשום והמידע המופיע באתר הוא אינפורמטיבי בלבד ונרשם בהתאם למיטב הידע שהיה בידי כותביו אך אינו מהווה המלצה לרכישת מוצר או שירות כלשהו.

על המשתמש חלה חובה לבדוק את הנכונות ואת החוקיות של הדברים הרשומים באתר לפני שינקוט בצעד כלשהו בעקבות מידע שקרא באתר.

המשתמש באתר מודע, כי השימוש באתר ורכישה של מוצרים באתר מוגבל למשתמשים הרשאים לבצע פעולות בעלות מחויבות משפטית. קטינים או אחרים שאינם רשאים לקבל מחויבות, לא יוכלו לרכוש באתר ללא אישור אפוטרופוס. במידה וגולשים כאלה יבצעו פעולות מחייבות, יחשבו כאילו קיבלו אישור מהאפוטרופוס שלהם לביצוע הפעולה.

המשתמש מודע לכך שפעולת האתר עלולה להשתבש או לחדול עקב תקלות וכן כי לחברה הזכות לסגור את האתר או לשנותו ללא צורך להודיע לך על כך מראש.

החברה תעשה כמיטב יכולתה כי התכנים באתר לא יכילו וירוסים או רכיבי תוכנה מזיקים אך לא תהיה אחראית לנזקים או עגמת נפש שיגרמו למשתמשים עקב חדירה של מזיקים שכאלה למחשביה או עקב הסתמכות על המידע המופיע באתר.

החברה לא מתחייבת כי קישורים הנמצאים באתר יהיו תקינים או יובילו בהכרח לאתר אמין. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם למשתמש עקב שימוש באתר או בקישור שהופיע באתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי האתר מבלי לקבל את הסכמת המשתמשים, גרסת התקנון התקפה היא זו המופיעה באתר בזמן אמת.

 

 

הקניין הרוחני:

לחברה קניין הרוחני על כל תכני האתר ועיצובו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים.

אין להעתיק או להעביר לצד שלישי חלק כלשהו מתכני האתר ללא הסכמה מפורשת בכתב של החברה.

שמה של החברה, שם המתחם של האתר וסימני המסחר שלה, הם מקניינה הרוחני.

הנתונים שימסרו בעת רכישה, יישמרו במאגר הנתונים של החברה. על פי חוק, אתה לא מחויב למסור את המידע, אך בלי למוסרו לא תוכל לרכוש באתר.

עם רישומך במאגר המידע של החברה, תהיה החברה רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני ומסרון ובו מידע בדבר שירותיה. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר האלקטרוני שלך ולטלפון שלך. תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך לקבלת הדואר האלקטרוני והמסרון.

 

 

ביטול עסקאות והחלפת מוצרים:

זיכוי ו/או החלפה יינתנו אך ורק למנות שנתקבלו במצב מקולקל. בכל מקרה לא ניתן יהיה להחזיר מנות אוכל שנרכשו וסופקו ללקוח.

הלקוח מחויב ליצור קשר עם החברה מיד עם קבלת המשלוח עם מנה מקולקלת. אנו נעשה את מירב המאמצים להחליף את המנה בזמן סביר. אם לא ניתן להחליף את המנה, הלקוח יזוכה בעלות המנה המקולקלת.

 

 

רכישת מוצרים באתר

יש לבצע הזמנה באתר לפחות 12 שעות לפני המועד הרצוי למשלוח.

בעת ההזמנה דרך האתר תתבקשו למסור, בין השאר, פרטים אישיים שונים (כגון שם, כתובת ודרכי ההתקשרות אתכם ועוד) ואת פרטי כרטיס האשראי (במידה והחלטתם לא לשלם במזומן). לא ניתן יהיה לבצע את ההזמנה ללא מסירת פרטים אלו. עליכם לספק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים.

לאחר קבלת ההזמנה האוכל יגיע אליכם באמצעות שליח, בטווח של עד שעה מהמועד המצוין בהזמנה (אלא אם ביקשתם איסוף עצמי)

שינויים וביטולים

שינויים בהזמנה ניתן לבצע עד 4 שעות לפני המועד שנקבע למשלוח. מדיניות ביטול העסקה כפופה לחוק הגנת הצרכן.

למרות האמור לעיל, במידה וההזמנה אינה לטעמכם אנא צרו עימנו קשר טלפוני ונדאג לפצותכם.

 

 

דמי משלוח

לחשבון הסופי יצורפו דמי משלוח. דמי המשלוח בהם תחויבו יוצגו בפניכם בעת האישור הסופי של פרטי ההזמנה ויקבעו לפי מרחק.

 

 

עדכון מחירים

החברה זכאית לשנות את מחירי המוצרים כפי שיפורט להלן, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

בתפריט מוצעים למכירה עשרות מוצרים. לצד כל מוצר מוצג באתר מחירו המעודכן בעת ביקורכם באתר. מחיר זה תקף להזמנה הספציפית והחברה אינה מחויבת למחיר זהה של כל מוצר בהזמנה הבאה.

 

 

אמצעי התשלום

אתר האינטרנט מכבד תשלום באמצעות כרטיסי אשראי תקפים בלבד, אשר הונפקו על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל. זאת כל עוד הן מתירות ביצוע תשלומים ברשת האינטרנט ובאופן שבו הן מתירות זאת, בהתאם לסוג כרטיס האשראי שבידכם. בנוסף לכרטיס אשראי תקף, כאמור, עליכם להיות בעלי תעודת זהות ישראלית או דרכון בר תוקף.

 

 

מדיניות הגנת הפרטיות באתר

 

כללי

1.1. בריאלה (להלן – "החברה") מכבדת את פרטיותו של כל אדם משתמש או מבקר באתר (להלן – "המשתמש"). מדיניות הפרטיות המפורטת להלן מתייחסת לסוג המידע שהחברה תהא רשאית לאסוף או למסור ו/או לחשוף, כמו גם את הדרך ומטרת עיבוד מידע זה. מדיניות הפרטיות אף תורה ותנחה את המשתמש כיצד לנהוג במידה שברצונו כי פרטיו האישיים לא ייאספו או יחשפו ו/או ימסרו לאחרים כאשר הוא משתמש או מבקר באתר.

1.2. החברה רשאית, בכל עת, לשנות את מדיניות הפרטיות על ידי עדכונו של מסמך זה, ושינוי זה יחייב את המשתמש לכל דבר ועניין.

 

ניהול המידע

2.1. חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך, הזמנות שברצונך לבצע ועוד, והכל על מנת לקבל את השירותים שמציע האתר ומידע נוסף.

2.2. החברה רשאית לנהל מאגר מידע ולעבד כל נתון על המשתמשים (כגון שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, הזמנות קודמות והזמנות עתידיות וכיו"ב) (להלן – "מידע אישי" או "פרטים אישיים") אשר יגיעו לידיעת החברה במסגרת השימוש באתר ושהועברו על ידי המשתמשים, על פי בחירתם החופשית. החברה מתחייבת כי ככל שיהיה לה מאגר מידע כאמור, השימוש בו ואופן ניהולו יהיו בהתאם להוראות דיני מדינת ישראל שיחולו לאותו עניין.

2.3. החברה לא תעביר את המידע האישי של המשתמשים לצדדים שלישיים, למעט והמידע יהיה נחוץ למטרות תפעוליות כגון ביצוע המשלוח. (פרטי כרטיסי האשראי של הלקוחות לא יועברו).

2.4. אם משתמש אינו מעוניין שמידע אישי שלו ייאסף, עליו להודיע על כך לחברה באמצעות מייל ל Bariellla.Healthkitchen@gmail.com.

2.5. משתמש באתר אשר הסכים לתנאים שתוארו לעיל לגבי איסוף, אחסון וחשיפת פרטיו האישיים בהתאם להוראות אלה, רשאי\ת לממש כל זכות השמורה לו במסגרת הדין. משתמש המעוניין במימוש זכותו כאמור יעשה זאת באמצעות משלח דואר לכתובת Bariellla.Healthkitchen@gmail.com

2.6. במקרה ועל החברה יוטל צו שיפוטי המורה לה לאסוף או למסור ו/או לחשוף את פרטיו האישיים של משתמש באתר, לא תהיה לחברה כל חבות ו/או אחריות כלפי אותו משתמש או מי מטעמו.

 

מידע נוסף שייאסף באופן אוטומטי

3. במקרים מסוימים, ייתכן איסוף אוטומטי (למשל, שלא באמצעות רישום) של מידע טכני מסוים, שאינו בר-זיהוי באופן אישי, בעת שהמשתמש באתר מחובר או מדפדף באתר. דוגמאות לסוג מידע זה כוללות סוג דפדפן אינטרנט או סוג מערכת הפעלה של המחשב שהמשתמש באתר עושה בה שימוש וכן את שם הדומיין של אתר האינטרנט ממנו המשתמש מקושר לאתר.

 

מידע שנשתל באופן אוטומטי במחשב של משתמש - Cookies

4. האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעול השוטף והתקין, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לאפשר קבלת שירותים שונים ונתונים סטטיסטיים ולצרכי אבטחת מידע. כאשר משתמש מבקר באתר, ייתכן ומידע מסוים מושתל במחשב או באמצעי אלקטרוני אחר שנעשה בו שימוש על ידי המשתמש. מידע זה יהיה בצורת "Cookie" שהוא קובץ טקסט קטן שמאוחסן בחומרת המחשב או האמצעי האלקטרוני הרלוונטי, אשר משמש בעיקר לסיוע למשתמש בקבלת שירותים שונים ולמטרות סטטיסטיות. במרבית הדפדפנים ניתן למחוק את ה Cookies - מהמחשב או מהאמצעי האלקטרוני הרלוונטי, לחסום את ה Cookies -או לקבל התרעה לפני אחסונן. כדי ללמוד יותר אודות שימושי אלה, נא עיין בהוראות השימוש הרלוונטיות לדפדפן האינטרנט או במסכי העזרה של המחשב.

 

אתרי צד שלישי

5. האתר מכיל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים אשר אינם בשליטת החברה. מדיניות הפרטיות אינה חלה באתרים אלו והחברה אינה אחראית למדיניות הפרטיות הנהוגה באותם אתרים. החברה אינה אחראית לנוהלי הגנת הפרטיות או לתנאי השימוש הנהוגים באתרים אלו.

 

ברירת דין ומקום שיפוט

6. על מדיניות הפרטיות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע למדיניות הגנת הפרטיות באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב – יפו. בריאלה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

bottom of page